Kainininkas

UŽDARYTI LANGĄ

 

 

Grupavimas   
Grupė   
Pogrupis   
Papildoma grupė 

 

 

Paieškos tipas   
Paieškos duomenys 

 

 

 

KAIP NAUDOTIS?

 

 

  

  

Naudojimas:

Pageidaujamų produktų kainų iðvedimui yra dvi galimybės:

 

Grupinė:

 • Iðsirink pageidaujamą grupavimo tipą.
  • Funkcinė – pagal paskyrimą.
  • Pagrindinė – pagal tiekėją.
 • Įvesk pagrindinės grupės kodą arba iðsirink ið sąraðo. Iðsirinkimo sąraðas atsidaro paspaudus mygtuką ðalia įvedimo laukelio.
 • Įvesk pogrupio kodą arba iðsirink ið sąraðo.
 • Įvesk papildomos grupės kodą arba iðsirink ið sąraðo.
 • Iðvedimui spausk mygtuką “Iðvesti”.

 

Paieðkos:

 • Iðsirink pageidaujamą paieðkos tipą.
  • Pagal pavadinimo fragmentą – ieðko produkto pagal pavadinimo fragmentą.
  • Pagal kodo fragmentą – ieðko produkto pagal kodo fragmentą.
  • Pagal brūkðninį kodą – ieðko produkto pagal brūkðninį kodą.
 • Įvesti paieðkos fragmentą.
 • Iðvedimui spausk mygtuką “Ieðkoti”.

 

Suradus produktą, galima atsidaryti jo kortelę, paspaudus ant jo pavadinimo.

 

Norint atsispausdinti kainininką, reikia turėti programą Adobe Acrobat Reader (Atsisiųsti).